Hotline: 0777.3999.36

 

PVBank cho vay tái tài trợ

PVcomBank cho vay tái tài trợ đối với các Khách hàng cá nhân đang vay vốn hợp pháp và có tài sản bảo đảm tại Tổ chức tín dụng khác có nhu cầu chuyển toàn bộ dư nợ tại Tổ chức tín dụng đó về PVcomBank.

PVcomBank cho Khách hàng vay vốn theo đúng mục đích vay vốn tại TCTD nơi Khách hàng đang vay và thuộc các mục đích sau:
Cho vay tiêu dùng: Cho vay mua ô tô, Cho vay sửa chữa, xây dựng nhà để ở, Cho vay mua nhà.
Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: bổ sung vốn lưu động; đầu tư mới mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm mở rộng nhà xưởng.

PVBank cho vay tái tài trợ

Hỗ trợ cho vay với nhiều mục đích sử dụng như cho vay tiêu dùng hoặc hỗ trợ kinh doanh.
Kỳ trả gốc, lãi linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và quy định của PVcomBank
Được hưởng các ưu đãi tốt nhất về phí và lãi suất.
Thủ tục đơn giản, duyệt hồ sơ nhánh chóng.

Đặc tính vay tái tài trợ PVBank

Số tiền vay tối đa: Không vượt dư nợ hiện tại và số tiền chưa được giải ngân nằm trong hạn mức tín dụng của KH tại TCTD nơi KH đang vay.
Thời hạn vay:
Vay ngắn hạn: Tối đa 12 tháng, không vượt quá thời hạn trả nợ còn lại của Khách hàng tại TCTD khác.
Vay trung/dài hạn: Theo quy định hiện hành với từng sản phẩm tại PVcomBank

Hồ sơ vay tái tài trợ PVBank

Sao kê quá trình thanh toán nợ của Khách hàng tại TCTD nơi Khách hàng đang vay kể từ ngày vay vốn đến thời điểm đề nghị vay vốn (đối với các khoản vay dưới 1 năm).
Sao kê quá trình thanh toán nợ của Khách hàng tại TCTD nơi Khách hàng đang vay trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm PVcomBank xem xét cho Khách  hàng vay.
Chứng từ sử dụng vốn vay của Khách  hàng tại TCTD nơi Khách hàng đang vay.
Khách  hàng cung cấp, bổ sung các chứng từ sử dụng vốn đầy đủ cho PVcomBank sau khi giải ngân.

Hỗ trợ vay vốn

Ms Thu: 0777399936
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvonbank.com

dang ký vay

Tin liên quan