Hotline: 0777.3999.36

 

Vay tín chấp Agribank

vayvonbank.com - Vay tín chấp Agribank - Là sản phẩm cho vay Không cần tài sản đảm bảo, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân đang công tác tại các tổ chức kinh tế, xã hội trong việc mua; sửa chữa; trang trí nhà; mua vật dụng gia đình; du lịch; học tập ...

vay tín chấp

1. Cho vay tiêu dùng dành cho cán bộ công nhân viên công ty

Là sản phẩm cho vay không cần tài sản đảm bảo, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân đang công tác tại các tổ chức kinh tế, xã hội.... (có thu nhập ổn định từ lương ) trong việc mua; sửa chữa; trang trí nhà; mua vật dụng gia đình; du lịch; học tập; v.v…
 
Đối tượng và điều kiện cho vay tiêu dùng tín chấp Agribank bằng lương:
 Cá nhân người Việt Nam đang công tác tại các tổ chức kinh tế, xã hội....có HKTT trên cùng địa bàn hoạt động của Agribank Hanoi và đáp ứng đủ các điều kiện sau :

Có mục đích sử dụng vốn phục vụ nhu cầu tiêu dùng hợp pháp.
Có thu nhập từ lương ổn định.

Đặc tính sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp Agribank bằng lương:

Số tiền cho vay: Tuỳ theo nhu cầu và thu nhập để trả nợ (Khả năng trả nợ) của khách hàng
Thời hạn vay:  

    Cho vay ngắn hạn : thời gian đến 12 tháng
    Cho vay trung hạn : từ 12 tháng đến 60 tháng
    Cho vay dài hạn : từ 60 tháng đến 180 tháng  

Lãi suất và phí: theo quy định của Agribank Hanoi tại từng thời điểm.
Phương thức trả nợ: Trả dần nợ (gốc + lãi) hàng tháng .  
 
Thủ tục vay vốn cho vay tiêu dùng tín chấp Agribank bằng lương:

    Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của cơ quan quản lý lao động và chi trả lương
    Phương án vay vốn tiêu dùng
    Biên bản thoả thuận giữa Agribank Hanoi và cơ quan quản lý lao động về việc trích tiền lương của người vay để trả nợ Agribank Hanoi
    Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có ).
 
2. Cho vay thấu chi qua tài khoản Agribank
 
Đáp ứng ngay nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời. Hãy liên hệ với Agribank Hanoi để được cấp một hạn mức thấu chi, với hạn mức này khi cần tiền thanh toán quý khách sẽ được đáp ứng nhu cầu trong thời gian nhanh nhất.
 
Tiện ích cho vay thấu chi qua tài khoản Agribank:

    Được sử dung vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Agribank Hanoi.
    Đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán ngắn hạn của Quý khách với thủ tục rút vốn nhanh chóng, linh hoạt.
    Trả nợ, trả lãi tự động ngay khi tài khoản tiền gửi thanh toán của quý khách có số dư, giảm tối đa lãi vay phải trả cho ngân hàng.
    Lãi suất và phí hợp lý, cạnh tranh.

vayvonbank.com - Dịch vụ tư vấn miễn phí - Cho vay trực tiếp không qua trung gian


Ms Loan: 01674120893

Mail: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvonbank.com

dang ký vay

Tin liên quan